Οι επόμενες κινήσεις της Δημοτικής Αρχής Αμαρουσίου μετά την ολοκλήρωση του έργου της διάνοιξης της Οδού Φραγκοκλησσιάς

Μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Φραγκοκλησσιάς (που έγινε ύστερη από την έκδοση δικαστικής απόφασης με την οποία ο Δήμος Αμαρουσίου ως όφειλε συμμορφώθηκε) ο Δήμος Αμαρουσίου αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαχείριση των επιπτώσεων από τη διάνοιξη αυτή.


Στο πλαίσιο αυτό και πριν δοθεί σε κυκλοφορία ο νέος δρόμος , που ΄χει διαδημοτικό χαρακτήρα, προχωρά:

  • Στην άμεση εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης, προκειμένου να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία του νέου δρόμου , ώστε να μην επιβαρυνθεί η περιοχή με νέες υπερτοπικού χαρακτήρα μετακινήσεις.
  • Στη βάση των συμπερασμάτων της μελέτης που θα εκπονηθεί, θα γίνει ουσιαστικός διάλογος με τους κατοίκους της περιοχής , ώστε η εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να γίνει με τέτοιο τρόπο, που δεν θα αλλοιώνει το χαρακτήρα της γειτονιάς.

 

«Πράσινη Διαδρομή Πεζών και Ποδηλάτου»
Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έναρξης των εργασιών ενός από τα σημαντικότερα έργα που έχει γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, που αφορά τη δημιουργία μιας «Πράσινης Διαδρομής πεζών και ποδηλάτων».


Η «πράσινη διαδρομή» θα διασχίζει τις οδούς Πηγάσου - Σάμου –Φραγκοκλησσιάς και  Ευζώνων.
Οι γενικές αρχές σχεδιασμού του έργου προβλέπουν  :

 

  • δημιουργία λωρίδας ποδηλατόδρομου πλάτους 1.50μ κατασκευασμένη από ψυχρή χρωματιστή άσφαλτο με φωτοκαταλυτική τελική επίστρωση.
  • περιορισμό της λωρίδας κίνησης των οχημάτων στα 3.50μ, ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση των οχημάτων, χωρίς  να χάνεται πολύτιμος χώρος για τους πεζούς. Όταν ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης, τότε το συνολικό πλάτος των δυο λωρίδων κίνησης είναι 6,50 μ.
  • τοποθέτηση ψυχρής άσφαλτου  στο οδόστρωμα με  φωτοκαταλυτική τελική επίστρωση.
  • διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και κάλυψη τους με ψυχρά υλικά πλακοστρώσεων, τα οποία μειώνουν την επιφανειακή θερμοκρασία του αέρα και καταπολεμούν το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας. Η επιλογή των υλικών θα γίνει ανάλογα με το ύφος του κάθε δρόμου.
  • αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και τοποθετημένο κοντά στα κράσπεδα των πεζοδρομίων, ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση των πεζών.
  • σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης.
  • ενίσχυση αστικού πρασίνου

 

Στις εύλογες ανησυχίες των κατοίκων της γειτονιάς του Πολυδρόσου, η σημερινή Διοίκηση απαντά με άμεσες πρωτοβουλίες και με εκτενή κοινωνικό διάλογο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η οικιστική φυσιογνωμία μιας από τις πιο όμορφες γειτονιές του Αμαρουσίου