ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκε στο Μαρούσι όπου και δραστηριοποιείται επαγγελματικά.


Είναι μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια και Συνδικαλιστικούς φορείς.

 

Είναι επιχειρηματίας.

 

Ήταν Πρόεδρος στην Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας (2007-2008) από το 2009 Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών.