ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 • Υπηρέτησε τη θητεία του ως έφεδρος Αξιωματικός
 • Καθηγητής, χημικός του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου Ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού Αμαρουσίου
 • Ιδρυτικό μέλος του Αθλητικού Συλλόγου «Νίκη» Αμαρουσίου
 • Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Γυθειατών «Η ΚΡΑΝΑΗ»
 • Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΑΚΕ καθηγητών
 • Πρόεδρος της ΔΑΚΕ Δημόσιου Τομέα
 • Στέλεχος της Γραμματείας Οργανωτικού της Ν.Δ.
 • Μέλος της κεντρικής επιτροπής της Ν.Δ.
 • Πρόεδρος της Β4 ΝΟΔΕ της Ν.Δ.
 • Μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ
 • Αιρετός ΚΥΣΔΕ (Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ/θιας Εκπαίδευσης)
 • Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αμαρουσίου από το 2006

 

Διετέλεσε:

 • Πρόεδρος της Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου το 2007 και 2008
 • Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων το 2009
 • Αντιδήμαρχος Οικονομικών το 2010 και Αναπληρωτής Δημάρχου το 2010
 • Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής το 2004 και το 2010
 • Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας(ΔΕΠ) και υπεύθυνος των θεμάτων παιδείας από το 2007 έως 2010
 • Υπεύθυνος του Δήμου για τη Δημοτική Αστυνομία το 2009 και 2010
 • Υπεύθυνος του Δήμου για τους πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους Συλλόγους το 2009 και 2010
 • Μέλος συμβουλίων, επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου
 • Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Α.Ε. από 2011 έως και σήμερα